• Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація захворювань вуха, носа, горла та гортані у дітей та дорослих
 • Обстеження слуху, включаючи об’єктивні тести – КСВП в фізіологічному сні
 • Консультації лікарів-спеціалістів та сурдологопедів
 • Підбір та продаж сучасних слухових апаратів

В рамках широкого спектру послуг для пацієнтів з проблемами слуху та мовлення, всі консультації ми виконуємо в сучасних кабінетах, забезпечених ЛОР-комбайнами (аудіологічними та фоніатричними). Ми здійснюємо детальні огляди вух, носа, пазух та гортані за допомогою відеоотоскопа. Пацієнт має унікальну можливість в реальному режимі спостерігати дії лікаря і своє вухо на екрані відеомонітора.

У кожному філіалі Центру слуху та мови Медінкус обладнаний аудіометричний кабінет, де виконуються комплексні дослідження слуху. Ми пропонуємо реабілітацію пацієнтам з порушеннями слуху, яким були підібрані слухові апарати або проведена кохлеарна імплантація, пацієнтам з вушними шумами, порушеннями голосу та мови, а також індивідуальні логопедичні заняття з дітьми. Проводимо інгаляції верхніх дихальних шляхів.

Кожен закордонний філіал Центру Медінкус в широкому діапазоні використовує можливості телемедицини, а тому числі віддалені налаштування слухових апаратів та процесорів мови систем кохлеарних імплантів за технічної підтримки фахівців з Каєтан (Польща).

Кожен філіал Центру тісно співпрацює з лікарнею Міжнародного Центру слуху та мови Медінкус у Польщі та при необхідності кваліфікує та готує пацієнтів для хірургічного лікування ЛОР-захворювань, проведення операцій для покращення слуху, слуховідновлючих операцій, кохлеарних імплантацій та імплантацій інших слухових систем.

Клініка «Медінкус»

Наші Центри пропонують високоспеціалізовані професійні послуги у сфері:

 • оториноларингології;
 • аудіології;
 • фоніатрії;
 • логопедії;
 • фізіотерапії;
 • підбору та продажу слухових апаратів;
 • реабілітації слуху та мовлення;
 • полімодальної стимуляції перцепції органів почуттів за методом Скаржинського (SPPS-S);
 • діагностики перед імплантацією слухових імплантів (кохлеарних, кісткових, імплантів середнього вуха, BAHA, VIBRANT);
 • широкої опіки над пацієнтами після кохлеарної імплантації – суб’єктивні та об’єктивні дослідження електричного слуху та налаштування систем слухових імплантатів (кохлеарних, середнього вуха, кісткової провідності, BAHA, VIBRANT).

КОЖЕН ФІЛІАЛ ЦЕНТРУ МЕДІНКУС ОБЛАДНАНО:

 • повністю автоматизованими ЛОР-установками (аудіологічною та фоніатричною) з можливістю комп’ютерної реєстрації зображення та звуку;
 • аудіологічним кабінетом та приладами для комплексних обстежень слуху, в тому числі об’єктивних методів обстежень слуху;
 • обладнанням для скринінгу слуху новонароджених та немовлят;
 • інгалятором для лікування хвороб верхніх дихальних шляхів;
 • спеціалізованими кабінетами реабілітації слуху, голосу і мови;
 • повністю обладнаними кабінетами для підбору слухових апаратів (також системи FM), обслуговування слухових апаратів.