Kajetany

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jest zlokalizowane na II piętrze w budynku Grupy MEDINCUS w Kajetanach przy ul. Mokrej 7. Placówka jest w pełni przystosowana do przyjmowania pacjentów niepełnoprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinety lekarskie,
 • gabinet protetyka słuchu,
 • gabinety badań słuchu (wyposażone w kabiny ciszy),
 • gabinet do inhalacji.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażone i zautomatyzowane unity otolaryngologiczne z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, mikroskopem diagnostycznym,
 • videostroboskop z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji i archiwizacji obrazów medycznych z bazą danych pacjentów,
 • dwie kabiny ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • system VNG i ENG do diagnostyki zawrotów głowy i układu równowagi wraz z kalorymetrami: wodnym i powietrznym,
 • zestawy do diagnostyki (Platforma Badań Zmysłów) oraz rehabilitacji Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S),
 • sprzęt do ustawiania procesorów mowy,
 • system telefittingu – zdalnego dopasowania procesorów mowy, dźwięku.

Umów się na wizytę

Wpisów nie znaleziono

Poradnia Otorynolaryngologiczna

W  ramach świadczeń z zakresu otorynolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem schorzenia uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci oraz osób dorosłych.

Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani.

Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Nasza oferta obejmuje także leczenie wibroaerozolami schorzeń górnych dróg oddechowych, leczenie niedrożności trąbek słuchowych i chorób uszu w oparciu o inhalacje z nadciśnieniem (AMSA).

Oferta poradni otorynolaryngologicznej:

 • diagnostyka i leczenie chorób otolaryngologicznych u dorosłych i dzieci,
 • pełna diagnostyka narządu słuchu u dorosłych i dzieci – badania słuchu subiektywne  i obiektywne (pozwalające m. in. na określenie progu słyszenia u osób niewspółpracujących – niemowlęta, małe dzieci, osoby upośledzone umysłowo),
 • endoskopia uszu, nosa, nosogardła i krtani (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia),
 • leczenie zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych,
 • diagnostyka i leczenie szumów usznych,
 • kwalifikacja przedoperacyjna w chorobach uszu, nosa i zatok, krtani, migdałków,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu u dzieci i dorosłych,
 • monitorowanie  po zabiegach otochirurgicznych, rynochirurgicznych, operacjach migdałków i krtani,
 • fizykoterapia w schorzeniach górnych dróg oddechowych oraz chorobach ucha, krtań,
 • pełna procedura diagnostyki i wszczepienia implantu ślimakowego, implantu ucha środkowego, implantów na przewodnictwo kostne.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Protetyka słuchu i dobór aparatów słuchowych

Oferujemy dobór, sprzedaż, korektę ustawień aparatów słuchowych renomowanych producentów, a także opiekę protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego.

Naszym celem jest zapewnienie osobom mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji lekarskiej, poprzez odpowiednie badania diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta. Nasi protetycy oferują Państwu rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu (aparaty na przewodnictwo powietrzne lub kostne), indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości finansowych.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Polecamy również, do użytku codziennego – urządzenia wspomagające słyszenie. W naszej ofercie znajdą Państwo także systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego oraz akcesoria do aparatów słuchowych i implantów m. in. baterie oraz wkładki przeciwwodne, przeciwhałasowe, klipsy do aparatów, zawieszki do procesorów i wiele innych. Nasz zespół stawia zawsze na profesjonalizm w dziedzinie audioprotetyki kierując się najnowocześniejszymi osiągnięciami naukowymi i technicznymi w tej dziedzinie.

Badania słuchu i mowy

Diagnostyka narządu słuchu

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u pacjentów w każdym wieku – u dzieci, począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku podeszłego.

Diagnozujemy choroby uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.

Badania narządu słuchu:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria + badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • badanie otoemisji akustycznej – TEOAE i DPOAE,
 • badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR/ BERA) – ABR progi (dzienne i nocne), ABR latencje,
 • przesiewowe badania słuchu u noworodków,
 • diagnostyka szumów usznych – charakterystyka szumów usznych, MML,
 • test drożności trąbek słuchowych – TDT,
 • próby nadprogowe SISI,
 • test sekwencji częstotliwości dźwięku (FPT); test sekwencji długości dźwięku (DPT); test rozdzielnousznego słyszenia (DDT)

Badania ucha:

 • videootoskopia, videomikroskopia,
 • mikrootoskopia.

Diagnostyka narządu mowy:

 • videostroboskopia,
 • videolaryngoskopia,
 • nasofaryngoskopia,
 • nasofiberoskopia.

Zajmujemy się diagnostyką zaburzeń głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani (zapalnych oraz niezapalnych) oraz o obwodowym lub ośrodkowym podłożu (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych, operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Diagnostyka, leczenie zawrotów głowy i narządu równowagi

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy trafnie diagnozować i leczyć naszych pacjentów.

Posiadamy nowoczesny system do wykonywania badań VNG i ENG

 • VNG – videonystagmografia,
 • ENG – elektronystagmografia,
 • posturografii.

Posiadamy dwa rodzaje kalorymetrów (powietrzny i wodny), które pozwalają na przeprowadzanie diagnostyki układu równowagi i prób kalorycznych także u osób ze schorzeniami uszu środkowych.

 • vHIT – video Head Impulse Test (test pchnięcia głową),
 • cVEMP i oVEMP – badanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych.

Badania te są pomocne w diagnozowaniu choroby Meniera, łagodnych położeniowych zawrotów głowy, zapalenia nerwu błędnikowego, diagnozowania uszkodzeń narządu otolitowego łagiewki i woreczka, uszkodzeń błędników, przetoki kanału półkolistego górnego, ośrodkowych zaburzeń wpływających na zaburzenia równowagi.

W zależności od postawionej diagnozy oferujemy rehabilitację w zawrotach głowy, która ma poprawić funkcjonowanie pacjenta, usprawnić proces kompensacji i habituacji.

Specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje górnych dróg oddechowych przeznaczone do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani – szczególnie przydatne w leczeniu schorzeń trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych uszu środkowych, zapaleniu zatok oraz zapaleniach górnych dróg oddechowych.

Inhalacje wykonywane są:

 • przy pomocy inhalatora typu AMSA (automatyczny inhalator nadciśnieniowy wytwarzający wibroaerosol) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • przy pomocy inhalatora ultradźwiękowego z przystawką pulsacyjną lub bez, wytwarzającego wibroaerozol lub aerozol z roztworów leczniczych.
Diagnostyka i wszczepianie implantów słuchowych

W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach zapewniamy pełną procedurę diagnostyki i wszczepienia implantu ślimakowego, implantu ucha środkowego, implantów na przewodnictwo kostne.

Nasza oferta obejmuje kompleksową specjalistyczną opiekę otolaryngologiczną, audiologiczną i audioprotetyczną niemowląt, dzieci i dorosłych w zakresie diagnostyki, leczenia, protezowania i rehabilitacji wad słuchu. Wszystkie usługi realizowane są zgodnie z najnowszą ogólnoświatową wiedzą medyczną.

Otaczamy wszechstronną opieką pacjentów z wadami słuchu.

Wykonujemy subiektywne i obiektywne badania słuchu:

  • badania behawioralne: audiometria obserwacyjna, audiometria wzmacniana bodźcem wzrokowym, audiometria zabawowa,
  • badania subiektywne: audiometria tonalna, audiometria wysokoczęstotliwościowa, audiometria słowna, audiometria wolnego pola z wykorzystaniem szerokiego zakresu sygnałów prostych i złożonych,
  • badania obiektywne: pełnozakresowa audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne (TOAE, DPOAE), potencjały wywołane (ABR – progi rozszerzone, latencje; VEMP).

W ramach diagnostyki przeprowadzana jest ocena audiologiczna, logopedyczna, pedagogiczna oraz psychologiczna pacjenta. Zakres i charakter prowadzonych badań i konsultacji pozwala na podjęcie decyzji o kwalifikacji do metody leczenia z zastosowaniem określonego implantu słuchowego. Prowadzimy konsultacje otolaryngologiczne, audiologiczne, audioprotetyczne.

Konsultujemy pacjentów kwalifikowanych do operacji wszczepienia implantu. Zespół terapeutów przygotowuje pacjenta/rodziców i opiekunów do działań, jakie podejmowane będą w kolejnych etapach.

Dopasowujemy systemy i typy implantów. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, w zależności od anatomii ucha, wyników badań audiologicznych. Posiadamy w ofercie urządzenia wszystkich producentów: Advanced Bionics, Cochlear, Medel, Oticon.

W ramach opieki pooperacyjnej zapewniamy szereg konsultacji i świadczeń rehabilitacyjnych, a inżynierowie kliniczni wykonują pomiary elektrofizjologiczne, których celem jest obiektywna ocena funkcjonowania systemu implantu oraz ocena właściwości elektrycznych stymulowanej drogi słuchowej. Oferujemy system zdalnego ustawiania implantu ślimakowego za pośrednictwem internetu – telefitting w kilkunastu lokalizacjach w Polsce i na innych kontynentach.

Od chwili aktywacji implantu i w całym okresie pooperacyjnej rehabilitacji postępowanie terapeutyczne obejmuje:

 • ocenę psychoakustyczną i psychofizyczną słuchu elektrycznego,
 • badania obiektywne słuchu elektrycznego: elektrycznie wywołany odruch mięśnia strzemiączkowego (ESR), potencjały czynnościowe nerwu słuchowego (ECAP),elektrycznie wywołane potencjały z pnia mózgu (EABR),
 • dopasowanie różnych systemów implantów słuchowych,
 • rehabilitację słuchu,
 • opiekę surdopedagogiczną nad dzieckiem z implantem,
 • opiekę psychologiczną.

W ofercie Centrum znajdują się także wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne, które organizowane są m.in. w Ciechocinku. Taka forma pracy i pomocy pacjentom pozwala na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych w czasie pobytu, z dala od szkoły lub pracy i codziennych obowiązków.

Celem podejmowanych przez nas działań jest zminimalizowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych ubytkiem słuchu poprzez prowadzenie procesu dopasowania odpowiedniego implantu słuchowego, jak również przez właściwe postępowanie terapeutyczne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, prowadzonej działalności klinicznej i naukowej oraz kontaktom ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami krajowymi, europejskimi oraz amerykańskimi zapewniamy pacjentom najwyższy standard wykonywanych procedur leczniczych.

*wszczepianie implantów odbywa się tylko w placówce w Kajetanach

Ustawienia procesorów mowy

Rehabilitacja medyczna słuchu po operacji wszczepienia implantu jest wieloletnim procesem. Przez jej czas pacjent pozostaje pod opieką Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – interdyscyplinarnego zespołu – psychologów, pedagogów, logopedów i inżynierów klinicznych. Zakres opieki jest bardzo szeroki: od pomocy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej, przez edukację, po ustawienia procesora i kontrolę implantu.

Czas procesu terapeutycznego jest podzielony na kilka etapów. Pierwszym z nich jest aktywacja. Logopedzi i pedagodzy przygotowują pacjenta do podłączenia procesora. To moment, w którym dzięki wszczepionemu urządzeniu słyszy on pierwsze dźwięki i rozpoczyna trening słuchowy, aby w odpowiedni sposób oddziaływać na ośrodkowy układ nerwowy.

Miesiąc po aktywacji osoba implantowana przyjeżdża na wizytę kontrolną. Kolejne spotkanie ma miejsce po około pięciu miesiącach od aktywacji. Po takim czasie droga słuchowa w ośrodkowym układzie nerwowym zmienia się pod wpływem dźwięków docierających dzięki implantowi na tyle, że można wykonać dokładniejsze badania słuchu elektrycznego. Na ich podstawie przeprowadzamy optymalizację ustawień procesora mowy.

Pięć miesięcy po aktywacji inżynier kliniczny ustawia procesor, dopasowując parametry stymulacji do możliwości nerwu słuchowego i wyższych pięter drogi słuchowej. Na wczesnym etapie rehabilitacji praca drogi słuchowej nie jest jeszcze ustabilizowana. Określony bodziec może wywołać wrażenie bardzo głośnego dźwięku, a już po kilku minutach ten sam dźwięk może zostać odebrany jako cichy.

Efekty treningu słuchowego

Po włączeniu procesora droga słuchowa musi przywyknąć do zwiększonej ilości dźwięków – poprzez słuchanie pacjent musi ją niejako rozćwiczyć niczym zdrętwiałą rękę. Przy zdrętwieniu nawet delikatny dotyk powoduje ciarki. Kiedy rękę rozgimnastykujemy, dotyk nie jest już tak nieprzyjemny. Z drogą słuchową, która przez krótszy lub dłuższy czas była przynajmniej po części odcięta od świata dźwięków, jest podobnie. Dlatego opracowana przez nas metodologia przewiduje takie zmiany bodźcowania, które mają doprowadzić do względnej stabilizacji drogi słuchowej w ciągu ok. pięciu miesięcy.

Wykonujemy badania z tzw. wolnego pola, czyli diagnozujemy dźwiękiem, który jest rejestrowany przez mikrofon procesora mowy, przetwarzany i używany do pobudzenia nerwu słuchowego. Podczas tego badania sprawdzamy m.in., jak pacjent radzi sobie z dyskryminacją słów jednosylabowych w ciszy. Zakładamy, że po 5 miesiącach zaleconego treningu słuchowego w mniejszym lub większym stopniu rozumie on wyrazy czy zdania. Od tego, na ile jest w tym sprawny, zależy, jakie będzie nasze dalsze postępowanie – czy dajemy pacjentowi więcej czasu na ćwiczenie drogi słuchowej (jeśli zachodzi taka potrzeba, stosujemy silniejsze bodźce), czy też kończymy ten etap, by wykonać pogłębioną diagnostykę, a następnie skoncentrować się na dopracowaniu tzw. mapy, czyli zbioru parametrów, który wgrywamy do pamięci procesora dla poprawienia odbioru dźwięków. Jeśli z naszych wstępnych obserwacji wynika, że praca drogi słuchowej ustabilizowała się, wykonujemy serię badań obiektywnych i subiektywnych.

Sprawdzenie implantu to pierwsze badanie, jakie wykonujemy podczas wizyty kontrolnej.

Pomiar telemetryczny to badanie, podczas którego sprawdzamy przewodzenie w elektrodach implantu ślimakowego.

Rejestracja całościowego czynnościowego potencjału nerwu słuchowego – kolejne wykonywane przez nas badanie sprawdza kondycję i funkcjonalność nerwu, którym informacje o dźwięku płyną do ośrodkowej części drogi słuchowej.

Podczas tego badania na wybrane elektrody implantu podajemy impuls elektryczny, a na sąsiednich elektrodach rejestrujemy sygnał bioelektryczny, który jest miarą reakcji nerwu słuchowego na bodziec.

Zasada cross-checking
Telemetria i rejestracja całościowego czynnościowego potencjału nerwu słuchowego to badania obiektywne. Jak każde badania obarczone są pewnym ryzykiem błędu. Programowanie procesora mowy tylko na podstawie ich wyników nie zapewniłoby pacjentowi maksimum korzyści. Dlatego wyniki badania weryfikujemy przez porównanie go z wynikami innego.

Określenie funkcji narastania głośności to podstawowe badanie subiektywne. Pacjent proszony jest o określenie głośności podawanych bodźców.

Programowanie procesora

Na podstawie wyników badań inżynier kliniczny rozpoczyna ustawianie procesora. Za pomocą komputera połączonego z procesorem programuje on wewnętrzną pamięć urządzenia w taki sposób, aby przetwarzało ono dźwięki ze świata zewnętrznego na impulsy elektryczne, w sposób optymalny dla pacjenta. Nie jest to działanie rutynowe – każdy przypadek jest inny.

Nadzór specjalny
Ważne, aby programowanie procesora wykonywał specjalista z dużym doświadczeniem, który na podstawie analizy wyników badań jest w stanie ocenić działanie układu słuchowego w pobudzeniu elektrycznym. Podczas tej oceny specjalista może też wychwycić niewielki odsetek pacjentów, u których z różnych przyczyn rehabilitacja słuchu nie przebiega prawidłowo. Na każdym etapie obowiązuje nas tzw. system red flag. Jeśli mamy podejrzenie jakiejś nieprawidłowości, obejmujemy pacjenta specjalną opieką. Zlecamy mu m.in. dodatkowe badania, np. tomografię komputerową, która pozwala dokładnie ocenić położenie wiązki elektrod implantu w uchu wewnętrznym

Ogromna większość osób implantowanych po pięciu miesiącach od aktywacji odczuwa poprawę słyszenia i rozumienia. Kontrola ustawienia i programowanie procesora przez inżyniera klinicznego ma zwykle na celu precyzyjne dostrojenie protezy słuchu zarówno do charakterystyki złącza elektroda-neurony i ośrodkowego układu nerwowego, jak i indywidualnych potrzeb oraz preferencji pacjenta. Za ok. 4 miesiące (czyli 9 miesięcy od aktywacji) przy kolejnej wizycie kontrolnej można dokonać pierwszego podsumowania – wstępnej oceny skuteczności rehabilitacji medycznej.

Telefitting – zdalne dopasowanie procesorów mowy, dźwięku

Telefitting

System zdalnego dopasowania implantów ślimakowych, zapewnia większą dostępność leczenia pacjentom z wadami słuchu i możliwość zdalnego sterowania ich rehabilitacji.

Dla uzyskania najlepszych wyników w zakresie poprawy słuchu, po założeniu implantu ślimakowego konieczne jest optymalne dopasowanie procesora mowy. Do niedawna większość pacjentów musiała odbyć długą podróż do ośrodka implantującego, co wiązało się z dużymi kosztami, stratą czasu i zmęczeniem spowodowanym podróżą. Problem ten może zostać rozwiązany poprzez zdalne dopasowanie implantu, czyli telefitting.

Telefitting pozwala osobom zaimplantowanym w Szpitalu w Kajetanach na odbywanie rehabilitacji słuchu na odległość. Chorzy nie muszą już co kilka miesięcy zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wystarczy, że dojadą do jednego z bliżej położonych swojego miejsca zamieszkania ośrodków zintegrowanych za pomocą systemu telekonferencji z kliniką w Kajetanach. Rocznie z udogodnień rozwiązań telemedycznych korzysta kilka tysięcy pacjentów. Dzięki systemowi telefittingu wizyta w zasadzie nie różni się od tej odbywanej osobiście, tyle tylko, że pacjent i lekarz widzą siebie na ekranie monitora.  Wykorzystanie najlepszych, przez lata sprawdzanych zdalnych metod dopasowania i rehabilitacji daje wymierne korzyści materialne – oszczędność czasu i pieniędzy pacjentów, a także lepsze wykorzystanie czasu kadry medycznej.

Specjaliści z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Medincus przy pomocy przeszkolonej kadry  z lokalnego ośrodka, mogą przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, pomiary i konsultacje medyczne, a inżynier kliniczny, przebywając w swoim gabinecie w Kajetanach, może przejąć kontrolę nad zdalnym komputerem i przeprogramować procesor mowy pacjenta na podstawie wyników pomiarów. Internet pozwala specjalistom z Centrum na zorganizowanie telekonferencji umożliwiającej kontakt słuchowy i wzrokowy z pacjentem oraz personelem pomocniczym,  a oprogramowanie zdalnego pulpitu pozwala na przejęcie kontroli nad odległym komputerem umożliwiając przeprowadzenie pomiarów i dopasowania.

Wszystkie stanowiska wyposażone są w zaawansowane urządzenia do nawiązywania połączeń telekonferencyjnych oraz systemy komputerowe ze specjalistycznymi klinicznymi interfejsami diagnostycznymi i aplikacjami koniecznymi do programowania procesorów mowy oraz innymi urządzeniami audiologicznymi sterowanymi zdalnie przez specjalistów z Kajetan.

W każdym ośrodku współpracującym są przeszkoleni specjaliści: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy oraz audioprotetycy, współpracujący ze specjalistami z Centrum Słuchu i Mowy podczas telekonsultacji i teleopieki.

Optymalne rozmieszczenie ośrodków pozwoliło na ich wykorzystanie zarówno do ciągłej opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyt telediagnostycznych, interwencyjnych wizyt awaryjnych w przypadku pojawienia się problemu słuchowego, telekonsultacji lekarskich trudnych przypadków medycznych, jak i monitorowania i telekonsultacji stacjonarnych pobytów rehabilitacyjnych (turnusów rehabilitacyjnych) m.in. w Ciechocinku.

Telefitting jest bezpieczny, niezawodny i dobrze przyjmowany zarówno przez pacjentów, jak i przez specjalistów. Parametry stymulacji elektrycznej uzyskiwane podczas telefittingu nie różnią się od wartości, jakie uzyskuje się podczas tradycyjnego dopasowania w osobistym kontakcie z pacjentem. Wszystko to sprawia, że dzięki temu systemowi lekarz dostaje nowe, niezwykle wydajne narzędzie kontrolujące to, co zostało zrobione dla leczenia i dalszej rehabilitacji pacjenta.

Terapia – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S

Innowacyjna metoda pozwalająca na prowadzenie indywidualnie dopasowanej terapii na wielu płaszczyznach jednocześnie, pozwalając tym samym na stymulowanie i angażowanie zmysłu słuchu, wzroku i dotyku. Co więcej, metoda pobudza ich wzajemną koordynację, dzięki czemu terapia pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej  z treningiem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym.

Zaprojektowane w SPPS-s rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Dziecko często może dobrze słyszeć, ale niewłaściwie odbierać to emocjonalnie. Podczas terapii pacjent uczy się właściwie odbierać i rozumieć emocje, kontrolować swoje myśli, a także uczy się kontroli własnych zachowań w różnych sytuacjach społecznych wywołujących emocje. 

Serwis MED-EL

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – oficjalny przedstawiciel firmy MED-EL

 • Kompleksowa obsługa,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Udostępnianie części zamiennych (w tym wypożyczanie procesorów zastępczych) na czas naprawy,
 • Sprzedaż części zamiennych,
 • Prezentacje najnowszych rozwiązań.

Kontakt:
tel. 22 46 35 328
kom. +48 667 303 330 (Tylko SMS)
serwismedel@medincus.pl
poniedziałek-piątek: godz. 8.00-18.00

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja Profesorska
420
Konsultacja Kierowników Zespołów
295
Konsultacja Specjalistów
175
Konsultacja oceniająca procesy przetwarzania słuchowego
130
Badania
Cena (PLN)
ABR latencje
160
ABR nocne (500 Hz oraz trzask)
375
ABR progi
210
ABR rozszerzony nocny (500, 1000, 2000, 4000)
485
Audiometria impedancyjna (AI)
45
Audiometria słowna (AS)
65
Audiometria tonalna (AT)
65
Centralne uszkodzenia słuchu
250
Charakterystyka szumów
45
DP
85
MML
30
Otoemisja
65
Pakiet AT i AI
75
TDM
30
Test drożności trąbek słuchowych (TDT)
30
Test rozdzielnousznego słyszenia (DDT)
37
Test sekwenkcji częstotliwości dźwięku (FPT)
37
Test sekwenkcji długości dźwięku (DPT)
37
UCL (Uncomfortable Level)
30
Terapia wg metody SPPS-S
Cena (PLN)
Terapia SPPS-S (1 etap)
830
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
95
Korekta ustawień aparatów słuchowych zakupionych poza MEDINCUSEM
195
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Zmiana opatrunku
45
Videostroboskopia
70
Wymaz
75
ABR progi – opłata za gotowość technika w przypadku niewykonania badania z powodu nie zaśnięcia lub braku współpracy pacjenta
35
Nocne ABR – opłata za gotowość technika w przypadku niewykonania badania z powodu nie zaśnięcia lub braku współpracy pacjenta
150
Inhalacje
245
Ustawienie procesora mowy implantu ślimakowego (jedno ucho)
440
Ustawienie procesora mowy implantu ślimakowego (dwoje uszu)
650
Wkładka miękka/twarda dla dziecka
60
Wkładka miękka/twarda dla dorosłych
50
Wkładka przeciwwodna
180
Mikrowkładka
160
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
150
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
35
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34*
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73*
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95*

* – Opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach

Kajetany, ul. Mokra 7
05-830 Nadarzyn

email: kajetany@csim.pl
tel. / fax: +48 22 463 53 22
tel. +48 666 333 222

Pon-Pt: 8:00-18:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla Pacjenta

Dojazd komunikacją miejską:
Dojazd komunikacją miejską z Warszawy do Kajetan zajmuje około 70 minut. Konieczne jest kilka przesiadek.

 • dojazd tramwajami nr 9, ze Śródmieścia do węzła komunikacyjnego P+R Krakowska (30 min.)
 • z P+R Krakowska autobusem linii podmiejskiej nr 703, do pierwszego przystanku za Centrum Mody w Nadarzynie (40 min.)
 • z P+R Krakowska autobusem linii podmiejskiej nr 711 do przystanku przy kościele w Nadarzynie (40 min.)

UWAGA: z uwagi na zmianę organizacji ruchu na trasie S8, która wynika z remontu, mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach.

Wpisów nie znaleziono

Copyright by CSIM 2020. Все права защищены.
Cвершение: X-Connect.pl