Radom

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło działalność w grudniu 2015 roku. Siedziba Centrum zlokalizowana jest w centrum Radomia. Każdego roku z usług placówki korzysta około 6000 pacjentów. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnoprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczno-pedagogiczny,
 • gabinet badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
 • gabinet protetyki słuchu.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony unit laryngologiczny z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, mikroskopem diagnostycznym oraz videostroboskopią,
 • kabinę ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt,
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy,
 • specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • telełącze umożliwiające zdalne programowanie procesorów mowy.

Centrum stale się rozwija, od lutego 2017 roku oferta rozszerzyła się o działalność z zakresu fizjoterapii, w tym gimnastyki korekcyjnej, masaży leczniczych i relaksacyjnych. Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

We wrześniu 2017 roku Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione tytułem Lidera Regionu w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Echa Dnia”.

Umów się na wizytę

Wpisów nie znaleziono

Poradnia otolaryngologiczna
W ramach świadczeń z otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy. Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinet lekarski wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.
Badania słuchu

Przeprowadzamy diagnostykę narządu słuchu u dzieci – począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych.

W gabinecie badań słuchu wykonywane są:

 • audiometria tonalna,
 • audiometria tonalna w polu swobodnym,
 • audiometria słowna,
 • audiometria słowna w polu swobodnym,
 • audiometria impedancyjna: tympanometria,
 • badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 • test trąbki słuchowej,
 • badanie otoemisji akustycznej,
 • badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu – ABR.
Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego. Dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani:

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Poradnia logopedyczna

W ramach poradni logopedycznej świadczymy usługi przez specjalistów surdologopedę i neurologopedę. Prowadzimy diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Ofertę logopedyczną kierujemy również do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy konsultacji z zakresu profilaktyki logopedycznej. Opieką obejmujemy pacjentów korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Logopedzi w swojej pracy wykorzystują najnowsze techniki i metody terapeutyczne.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń z zakresu logopedii.

Poradnia pedagogiczna

Zakres działań pedagoga obejmuje diagnozę oraz terapię indywidualną bądź grupową. Prowadzimy zajęcia z dziećmi z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trudnościami szkolnymi. Na zajęciach rozwija się pamięć świeżą i trwałą, doskonali technikę czytania i czytania ze zrozumieniem, usprawnia grafomotorykę, umiejętność redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, ćwiczy pisownię w/g zasad ortograficznych oraz rozwija wiedzę i umiejętności szkolne.

Poradnia psychologiczna

Psycholog świadczy usługi obejmujące diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci oraz psychomotoryczne wg metody M. Procus i M. Block. Do rodziców kierujemy ofertę psychoedukacji, treningu umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia. Młodzież ma możliwość korzystania z treningu umiejętności społecznych oraz grupy wsparcia.

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji usługi świadczone są przez surdo/neurologopedów, psychologa i pedagoga. Działania zespołu skierowane są do osób z zaburzeniami mowy, słuchu, korzystających z aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. Obejmują wielospecjalistyczną diagnozę oraz indywidualną bądź grupową terapię uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego pacjenta. W ramach terapii grupowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, psychomotoryczne wg metody M.Procus i M.Block oraz zawierające elementy logarytmiki.

Terapia metodą Skarżyńskiego za pomocą Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S)

Prowadzona jest diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • zaburzenia artykulacji,
 • niepłynność mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • i inne.
Sensoplastyka

Zajęcia sensoplastyki dedykowane są dla dzieci od 0 do 10 lat, odbywają się w grupach wiekowych, wpływają na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagają usprawnianie ruchowe (w przypadku niemowląt przygotowanie do nauki chodzenia) – stymuluje zmysły dotyku, wzroku, smaku,
 • wspomaga rozwój mowy (mała motoryka – praca dłoni),
 • wspieranie samodzielności,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych.
Konsultacje lekarskie
Cena (PLN)
Laryngologiczna
125
Audiologiczna
125
Audiologiczna z badaniami AT i AI
195
Foniatryczna
125
Wydanie zaświadczenia na podstawie historii choroby i wyników badań
30
Badanie endoskopowe – fiberoskopia krtani
65
Badanie endoskopowe – fiberoskopia nosogardła
65
Badanie endoskopowe – videolaryngostroboskopia
65
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
ABR – neurodniagnostyka (latencje)
120
ABR – neurodniagnostyka (latencje) – badanie nocne
310
ABR – oznaczenie progu słuchu (trzask)
150
AI – audiometria impedancyjna
40
AI – audiometria impedancyjna – badanie nocne
95
AS – audiometria słowna
60
AT – audiometria tonalna (progowa)
50
AW – audiometria w polu swobodnym
45
DPOAE/TEOAE- otoemysja akustyczna
65
DPOAE/TEOAE- otoemysja akustyczna – badanie nocne
160
TDM – test dyskryminacji mowy
30
TDT- test drożności trąbek słuchowych
25
Tympanometria
30
UCL – określenie progu dyskomfortu
20
Zajęcia logopedyczne/surdologopedyczne/neurologopedyczne
Cena (PLN)
konsultacja surdo/neuro/logopedyczna diagnostyczna
80
terapia surdo/neuro/logopedyczna (30 min)
50
pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x30min)
190
terapia surdo/neuro/logopedyczna (50 min)
75
pakiet wizyt surdo/neuro/logopedycznych (5x50min)
290
terapia logopedyczna- terapia karmienia
90
Zajęcia psychologiczne
Cena (PLN)
konsultacja psychologiczna (60 min)
80
diagnoza psychologiczna (60 min)
90
terapia psychologiczna 50 min
75
pakiet wizyt psychologicznych (5x50min)
285
Zajęcia surdopedagogiczne
Cena (PLN)
konsultacja surdopedagogiczna diagnostyczna
80
terapia surdopedagogiczna (30 min)
55
pakiet wizyt surdopedagogicznych (5×30 min)
195
terapia surdopedagogiczna (50 min)
70
pakiet wizyt surdopedagogicznych (5×50 min)
285
Pakiet diagnostyczny
Cena (PLN)
diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: psycholog, pedagog, logopeda
365
diagnoza wielospecjalistyczna z informacją: dwóch specjalistów
290
Treningi percepcji słuchowej i koncentracji
Cena (PLN)
wg metody Warnkego (30min)
50
Zajęcia grupowe dla dzieci
Cena (PLN)
Zajęcia psychomotoryczne – grupy 3-5 osób / 1,5 godz. wg metody M. Prockus i M. Block (cena za osobę)
45
Zajęcia ogólnorozwojowe – grupy 5-10 osób/1 godz. rozwijające procesy poznawcze (cena za osobę)
30
Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dla dzieci i młodzieży – grupy 5-10 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
40
Sensoplastyka – grupy 4-5 osób/45 min (cena za osobę)
40
Zajęcia grupowe dla rodziców
Cena (PLN)
Grupy wsparcia dla rodziców – (grupy 10-15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
35
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców – grupy 10-15 osób / 1,5 godz. (cena za osobę)
35
Trening metodą SPPS (Stymulacji Polimodalnej Percepcji Słuchowej)
Cena (PLN)
jeden poziom (5 dni x 3 godz.)
700
trzy poziomy (całość terapii)
2000
Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
Cena (PLN)
konsultacja audiologiczna
125
pakiet badań audiometrycznych
150
konsultacja terapeuty SPPS
150
konsultacja psychologiczna
115
Protetyka słuchu
Cena (PLN)
Dobór aparatów słuchowych
0
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja pogwarancyjnych aparatów słuchowych zakupionych w CSiM MEDINCUS
35
Konsultacja audioprotetyczna i regulacja aparatów słuchowych zakupionych poza CSiM MEDINCUS
190
Wkładka uszna twarda/ miękka dorosły
50
Wkładka uszna twarda/ miękka dziecko
60
Wkładka uszna RIC
160
Wkładka przeciwwodna indywidualna 1 szt
180
Wkładka przeciwhałasowa indywidualna 1 szt
180
Baterie do aparatu słuchowego 1 szt (w zależności od firmy cena do 3 PLN/szt)
2.50
Baterie do aparatu słuchowego 6 szt (w zależności od firmy cena do 18 PLN)
15
Baterie do implantu ślimakowego 1 szt
3.5
Baterie do implantu ślimakowego 6 szt
21
Generator dźwięków
2000
Dodatkowe usługi
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Wydanie opisu / informacji wyniku badań
50
Wydanie zaświadczenia
20
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34*
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73*
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.85*
Gimnastyka korekcyjna
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne, 1×50 min
65
Zajęcia grupowe,(3-4 os.), 1×50 min
35
Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe, (3 – 4 os), 1×50 min.
35
Inhalacje
Cena (PLN)
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (1 zabieg)
28
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (pakiet 5 zabiegów)
125
Inhalacja nadciśnieniowa AMSA (pakiet 10 zabiegów)
260
Inhalacje ultradźwiękowe TAJFUN (1 zabieg)
28
Inhalacje ultradźwiękowe TAJFUN (pakiet 5 zabiegów)
115
Inhalacje ultradźwiękowe TAJFUN (pakiet 10 zabiegów)
235

* – Opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Bóżniczna 3
26-600 Radom

tel: +48 48 679 18 40
tel. +48 666 333 222
email: radom@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00–16:00
Wtorek: 8:00–18:00
Środa: 8:00–18.00
Czwartek: 8:00–16:00
Piątek: 8:00–16:00

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

Wpisów nie znaleziono

Copyright by CSIM 2020. Все права защищены.
Cвершение: X-Connect.pl