Rzeszów

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Centrum. Aktualny adres to: Al. Niepodległości 3, Rzeszów. Lokal jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

 • gabinety lekarskie,
 • gabinety logopedyczne,
 • gabinet badań słuchu wraz „kabiną ciszy”,
 • gabinet protetyki słuchu,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet fizykoterapii,
 • salę do zajęć grupowych, oraz terapii SPPS-S i Tomatisa.

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażone i zautomatyzowane unity otolaryngologiczne (audiologiczny i foniatryczny) wraz z rejestracją komputerową obrazów,
 • endoskop (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia) służący do diagnostyki głosu i mowy,
 • „kabinę ciszy” i nowoczesną aparaturę do badań słuchu ( w tym do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt),
 • nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów słuchowych,
 • gabinet fizykoterapii zatok, krtani, ucha, i kręgosłupa szyjnego, oraz schorzeń górnych dróg oddechowych,
 • pracownię do badania narządu przedsionkowego: VNG z próbami kalorycznymi,
 • specjalistyczny gabinet do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy oraz obwodowych zaburzeń  narządu równowagi,
 • cyfrowy korektor mowy- służący do terapii niepłynności mowy i jąkania,
 • sprzęt do terapii metodą Tomatisa oraz Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S),
 • Platformę Badań Zmysłów- nowoczesny sprzęt do przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy.

Umów się na wizytę

ZOBACZ FOLDER
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

Wpisów nie znaleziono

Poradnia Otolaryngologiczna

Świadczenia z zakresu otolaryngologii udzielane są przez lek. med. Dorotę Szuber, dr n. med. Leszka Kłębukowskiego i dr n. med. Katarzynę Augustyn oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego – specjalistę otorynolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej.

W ofercie Centrum znajdują się prywatne konsultacje i wizyty kontrolne. Porady wykonywane są przy użyciu zautomatyzowanego unitu laryngologicznego (komputerowa rejestracja obrazu i dźwięku) z możliwością płukania migdałków podniebiennych, a także endoskopu (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia).

Poradnia audiologiczno-foniatryczna

Świadczenia z zakresu audiologii i foniatrii udzielane są przez lek. med. Dorotę Szuber i dr n. med. Katarzynę Augustyn.

Porady wykonywane są przy użyciu zautomatyzowanego unitu laryngologicznego (komputerowa rejestracja obrazu) oraz endoskopu (videolaryngoskopia, nasofiberoskopia, videostroboskopia).

Podczas konsultacji prowadzone są: diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci i dorosłych, diagnostyka niedosłuchu u dzieci i dorosłych, diagnostyka szumów usznych oraz rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych.

W ramach wizyty możliwe jest także wykonanie próby wysiłkowej głosu oraz badań słuchu, m.in.: audiometrii tonalnej, impedancyjnej, słownej, nadprogowej, otoemisji akustycznej, potencjałów wywołanych z pnia mózgu, także wyjazdowe w domu pacjenta.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Poradnia logopedyczna

Świadczenia z zakresu logopedii udzielane są przez: mgr Monikę Ossolińską (logopeda, surdologopeda, neurologopeda), mgr Monikę Figiel (logopeda, surdologopeda), mgr Barbarę Szpirak-Dec (logopeda, neurologopeda), mgr Julitę Sobańską (surdologopeda), mgr Małgorzatę Kopacz (logopeda, surdologopeda).

W ofercie Centrum znajdują się zarówno konsultacje i terapie prywatne jak i w ramach umowy z NFZ.

Za pomocą terapii logopedycznych korygowane są różne zaburzenia m.in.: rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu obwodowego i centralnego, opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, dysleksja, afazja, dyzartria, jąkanie, porażenia i niedowłady fałdów głosowych, zaburzenia połykania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ofercie Centrum znajdują się konsultacje i terapie prywatne. W ramach wizyt prowadzone są: diagnoza, terapia oraz poradnictwo dzieci i dorosłych z zaburzeniami słuchu, emocjonalnymi, lękowymi, funkcjonowania społecznego oraz psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna.

Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju finansowane ze środków oświatowych.

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy

Wykonujemy badanie videonystagmograficzne (VNG) z próbami kalorycznymi (woda lub powietrze), test VHIT oceniający funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych, manewry uwalniające w przypadku łagodnych położeniowych zawrotów głowy, rehabilitację przedsionkową w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi.

Protetyka słuchu, dobór aparatów słuchowych

Świadczenia z zakresu protetyki słuchu udzielane są przez mgr Małgorzatę Ligęza-Ferenc (protetyk słuchu) i Katarzynę Bugno.

W ofercie Centrum znajduje się profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych wiodących firm, a także opieka protetyczna przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego.

W Centrum dostępne są również akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD).

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani. Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu, zatok i krtani.

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Rehabilitacja

W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:

 • rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy;
 • rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych zaaparatowanych;
 • rehabilitację oraz kompleksową opieka nad pacjentami po wszczepieniu implantu słuchowego – lekarska, logopedyczna, psychologiczna, zdalne programowanie procesorów mowy systemów implantów ślimakowych (telefitting);
 • rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego z wykorzystaniem terapii Tomatisa i Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S);
 • rehabilitację głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych;
 • naukę mowy przełykowej u osób po całkowitym usunięciu krtani;
 • rehabilitację przedsionkowa w przypadku obwodowych uszkodzeń narządu równowagi.
Fizykoterapia

Świadczenia z zakresu fizykoterapii zatok, krtani, ucha i kręgosłupa szyjnego oraz inhalacji górnych dróg oddechowych. Świadczenia te wykonywane są odpłatnie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in. inhalator nadciśnieniowy AMSA, inhalator ultradźwiękowy, lampa sollux, laser, jonoforezy, elektrostymulacje.

Terapia SPPS-S – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

W ofercie Centrum znajdują się zarówno badania wstępne, okresowe, jak i sama terapia świadczone odpłatnie lub w ramach Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

Najczęstsze zastosowania metody SPPS-S to: centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD), zaburzenia mowy, głosu, dysleksja, trudności szkolne, zaburzenia koncentracji, stres.

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

Trening ten skierowany jest również do pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, będące wynikiem trudności w przetwarzaniu słuchowym.

Należą do nich min:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® jako forma rehabilitacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

Proponujemy naukę czytania sylabami jako wiodące wsparcie rozwoju językowego we wczesnej rehabilitacji dzieci z różnym stopniem ubytku słuchu, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz w terapii logopedycznej pacjentów z orzeczeniem o dysleksji, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy.

Dziecko, które ma trudności z nabywaniem systemu językowego drogą słuchową, uczy się języka macierzystego od słowa przeczytanego do wypowiedzianego.

Drodzy Rodzice! Sześciolatek w XXI wieku ma:

 • znacząco krótszy czas rozmów z dorosłymi,
 • zaburzony język mediów (postaci z kreskówek z wadami wymowy),
 • opóźniony rozwój mowy z powodu przedłużającej się oburęczności, braku pionizacji języka, minimalnych uszkodzeń słuchu (alergie, katary, zapalenie ucha, hałas), obniżenia ogólnej sprawności ruchowej.

 Fakty te skutkują trudnościami w nabywaniu języka oraz nauce czytania i pisania.

Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego opracowywania informacji językowych. Wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania, może sprzyjać stopniowemu kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych (językowych). To warunek płynnego czytania ze zrozumieniem, a w rezultacie skutecznego uczenia się. Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest zabawą, a nie wysiłkiem! Zapamiętywanie układu graficznego sylab + gesty artykulacyjne to podstawowy sposób terapii zmierzającej do osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek u dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i komunikacji. Pora wykorzystać potencjał intelektualny dzieci przedszkolnych! Zachęcamy!

 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® opiera się na:

 • badaniach neuropsychologicznych potwierdzających, że to sylaba nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną;
 • założeniu, że percepcja słuchowa ma zasadnicze znaczenie dla budowania systemu językowego dziecka;
 • wiedzy na temat funkcji symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych);
 • powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (samogłoski, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wyrazy, zdania);
 • naśladowaniu trzech etapów nabywania systemu językowego:
 • POWTARZANIA – ROZUMIENIA – NAZYWANIA;
 • minimalizacji systemów języka.

CELEM SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNEJ NAUKI CZYTANIA®  JEST CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM.

Jak uczymy czytać?

 • W pierwszym etapie zadaniem dziecka uczącego się jest powtarzanie samogłosek (na kolejnych zajęciach – wyrażeń dźwiękonaśladowczych, następnie – sylab otwartych) odczytywanych przez terapeutę. Zwrócenie uwagi na układ ust podczas wymawiania samogłosek ma ułatwić proces zapamiętywania, jaki dźwięk przyporządkowany jest poszczególnym literom (obrazom graficznym). Odczytując samogłoskę dziecko zapoznaje się jednocześnie z jej ruchową wizualizacją.
 • Etap rozumienia realizowany jest poprzez wskazywanie lub podawanie odczytywanych przez terapeutę samogłosek.
 • Następnie umożliwiamy dziecku osiągnięcie etapu nazywania samogłosek, czyli samodzielnego czytania.

Każdy etap czytania poprzedzamy ćwiczeniami ogólnorozwojowymi.

Formy zajęć:

 • indywidualne (termin do ustalenia z rodzicem)
 • grupowe.
Aktywne słuchanie

Zajęcia dla dzieci z Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz dla pacjentów prywatnych
Prowadząca: mgr Julita Sobańska, surdologopeda

Co usprawniamy?

1) 30 minut ćwiczenia funkcji poznawczych:

 • analiza i synteza wzrokowa / słuchowa,
 • pamięć symultaniczna i sekwencyjna,
 • uwaga słuchowa,
 • analogie,
 • kategoryzacje,
 • kategoryzacje językowe,
 • myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • sekwencje słuchowe i wzrokowe,
 • percepcja i pamięć wzrokowa,
 • porządkowanie świata w umyśle dziecka zgodnie z kierunkiem czytania i pisania.

2) 30 minut zajęć z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako twórcze działania ruchowe sprawdzające uważne słuchanie, budujące relacje rówieśnicze, wzmacniające motorykę dużą.

ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO DZIECI:

 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • z niedosłuchem
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • ze skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizacją.

EFEKTY:

 • trening koncentracji uwagi słuchowej
 • trening porządku linearnego niezbędny do efektywnej nauki czytania
 • praca nad pamięcią wzrokową i słuchową
 • rozwój logicznego myślenia
 • wspomaganie rozwoju mowy
 • wzmacnianie napięcia mięśniowego
 • nawiązanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • szybkie uczenie się w grupie.

CZAS TRWANIA: 60 MINUT / RAZ W MIESIĄCU

GRUPA: PACJENCI W WIEKU 6-9 LAT / MAKSYMALNIE 4 DZIECI W GRUPIE

TERMINY ZAJĘĆ Z AKTYWNEGO SŁUCHANIA w roku 2020:

22 stycznia, 19 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 15 lipca, 30 września, 28 października, 25 listopada.

Środy, godz. 17:00-18:00 dla dzieci z ODRSiM i 18:00-19:00 dla pacjentów prywatnych (koszt: 50 zł/os. za 1 zajęcia).

Informacje i zapisy: 17 852 81 51, Julita Sobańska, surdologopeda.

Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Wizyta lekarska prof. dr hab. Piotr H. Skarżyński
235
Wizyta lekarska
140
Logopeda. Wizyta konsultacyjna (diagnostyczna)
100
Logopeda. Wizyta 45 min.
85
Logopeda, Wizyta kolejna 30 min.
60
Logopeda, Zajęcia grupowe dla dzieci z ODRSiM 60 min.
50
Logopeda, Zajęcia indywidualne nauka czytania
65
Logopeda, Zajęcia grupowe nauka czytania
35
Psycholog. Wizyta psychologiczna
100
Pakiety wizyt specjalistycznych
Cena (PLN)
Foniatra, Pakiet 5 wizyt rehabilitacyjnych (po 15 min.)
250
Pakiet centralny
350
Badania
Cena (PLN)
ABR – neurodiagnostyka (latencje)
140
ABR – oznaczenie progu słuchu – badanie nocne
450
ABR – oznaczenie progu słuchu (500 Hz, 1000Hz, trzask)
270
ABR – oznaczenie progu słuchu (500 Hz, trzask)
215
ABR – oznaczenie progu słuchu (trzask)
185
ABR- oznaczenie progu słuchu( 500Hz, 1000Hz, trzask, 2000Hz, 4000Hz)
330
ABR- oznaczenie progu słuchu( 500Hz, 1000Hz, trzask, 2000Hz, 4000Hz) nocne
480
Opłata za gotowość technika do diagnostyki dziennej
50
Opłata za gotowość technika do diagnostyki nocnej
160
Opłata za gotowość technika do diagnostyki w domu pacjenta
250
ABR+ tympanogram- badanie w domu pacjenta
660
AI – audiometria impedancyjna
40
AS – audiometria słowna
60
AT – audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB]
40
AT – audiometria tonalna progowa
50
Badanie Centralnych Zaburzeń Słuchu-pakiet podstawowy (DDT -test liczbowy, FPT – częstotliwość: wysoki-niski)
130
Badanie CWT – przyśpieszenie
37
Badanie DPT- długość dźwięków długi – krótki
37
Badanie GDT – słyszalna przerwa w szumie
37
Badanie SPN- rozumienie w hałasie
37
ChS – charakterystyka szumu usznego
35
DPOAE – otoemisja akustyczna
80
DPOAE – otoemisja akustyczna – badanie nocne
180
Próba zmęczeniowa głosu
65
Rehabilitacja w łagodnych położeniowych zawrotach głowy-manewr uwalniający
75
Rehabilitacja w zawrotach głowy- 45min.
80
TDM – test dyskryminacji mowy
30
TDT- test drożności trąbki słuchowej
30
Tympanogram
30
UCL- oznaczenie poziomu dyskomfortu
25
VHIT (video head impulse test)-test oceniający funkcjonowanie 6-ciu kanałów półkolistych błędnika
85
VNG +VHIT
260
VNG- videonystagmografia – częściowe
125
VNG- videonystagmografia – pełne
195
Wolne pole
55
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Cena (PLN)
Konsultacja wstępna psychologiczna/psychologiczna/logopedyczna
100
Terapia logopedyczna/pedagogiczna/psychologiczna- 30 min.
60
Terapia psychologiczna 60 min.
120
Terapia logopedyczna/psychologiczna/pedagogiczna – 45 min.
85
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna wraz z opinią ok. 4 godz.
500
Obserwacja dziecka w placówce lub w domu wraz z informacją 45 min.
120
Zajęcia grupowe 60 min.
35
Opinia psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna
120
Pakiety badań
Cena (PLN)
Pakiet AT +AI
85
Pakiet AT +AS
95
Pakiet AT + AI + AS
120
Pakiet AI + DPOAE
115
Pakiet AI + DPOAE – badanie nocne
195
Pakiet AI + ABR
190
Pakiet AI + ABR – badanie nocne
460
Pakiet AI + ABR (rozszerzone) – badanie nocne
490
Pakiet AT progowa +AT nadprogowa
70
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
145
Pakiet szumowy rozszerzony [AT + AI + DPOAE + ChS]
185
Pakiet szumowy pełny [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL + ABR latencje]
335
Zabiegi fizykoterapeutyczne
Cena (PLN)
Inhalacje AMSA 1szt.
25
Inhalacje AMSA 10 szt.
220
Inhalacja Tajfun
25
Inhalacja Tajfun 10 szt.
220
Jonoforeza
17
Elektrostymulacja
17
Elektrostymulacja punktowa
25
Laser
23
Laser 10 szt.
195
Lampa Sollux
15
Akcesoria
Cena (PLN)
Wkładka uszna twarda/miękka dorosły
50
Wkładka uszna miękka/miękka dziecko
60
Wkładka RIC 1 szt.
160
Wkładka antywodna indywidualna 1 szt.
180
Wkładka antyhałasowa indywidualna 1 szt.
180
Baterie ReSound do aparatu słuchowego 1 szt.
2.5
Baterie ReSound do aparatu słuchowego 6 szt.
15
Baterie Siemens 1szt.
2.90
Baterie Siemens 6 szt.
17.40
Baterie do implantu 1szt.
4
Baterie do implantu 6 szt.
21
Baterie do implantu powyżej 4 opakowań (cena za opakowanie)
19
Zestaw do płukania zatok NEIL MED SINU RINSE
90
Terapia metodą Tomatisa / SPPS
Cena (PLN)
Badanie wstępne do Terapii Tomatisa
105
Pojedyncza sesja
830
Całość Terapii (płatna jednorazowo)
2300
Rehabilitacja dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym – Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
Cena (PLN)
Zajęcia indywidualne (60 min., raz w tygodniu)
70
Zajęcia grupowe (60 min., raz w tygodniu, 4-6 dzieci w grupie)
35
Różne
Cena (PLN)
Zmiana opatrunku
70
Oczyszczenie uszu z woszczku (przed badaniami audiometrycznymi)
65
Pobranie wymazu + koszt wymazówki
60
Regulacja aparatu słuchowego zakupionego poza Medincusem i serwis pogwarancyjny
195
Dokumentacja medyczna-xero 1 str
0.34*
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73*
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95*
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
50
Zaświadczenie dla potrzeb orzeczeń sądowych
45
Zaświadczenia dla prywatnych firm ubezpieczeniowych (max. 4 strony)
160
Dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności (w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych)
50
Zaświadczenia lekarskie dla ZUS, KRUS
50
Pozostałe zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta
50

* – Opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Al. Niepodległości 3
35-303 Rzeszów

Od 17 lutego przy wjeździe na parking Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS działać będzie szlaban. Prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją po dojechaniu do szlabanu, umożliwimy Państwu wjazd na parking, tel. 17 852 81 51.

tel: +48 17 852 81 51
email: rzeszow@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00–18:00
Wtorek: 8:00–19:00
Środa: 8:00–19:00
Czwartek: 8:00–19:00
Piątek: 8:00–17.00

Dojazd komunikacją miejską:

 • Przystanek:  Al. Niepodległości Pawilony 02-linie autobusowe: 11, 13, 26, 27, 32, 46.
 • Przystanek: Uniwersytet 05-linie autobusowe:  0B, 17,19, 21, 27, 29, 44.

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

Wpisów nie znaleziono

Copyright by CSIM 2020. Все права защищены.
Cвершение: X-Connect.pl