Opole

10 grudnia 2018 by administartor
Prezentacja CentrumZespółOferta usługCennikKontakt i rejestracjaAktualności

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało otwarte w październiku 2010 r. Placówka mieści się przy ulicy Wiejskiej 122b, naprzeciwko marketu Netto. Lokal przystosowany jest do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Do dyspozycji naszych pacjentów mamy 7 specjalistycznych gabinetów, w tym:

 • gabinet lekarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet badań słuchu (wraz z kabiną ciszy).

Centrum posiada:

 • w pełni wyposażony i zautomatyzowany unit otolaryngologiczny z videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, videostroboskopem i mikroskopem diagnostycznym,
 • kabinę ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu w tym do badań obiektywnych,
 • sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt.

Umów się na wizytę

Wpisów nie znaleziono

Poradnia Otolaryngologiczna

W ramach świadczeń z zakresu otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem problemy narządu słuchu, głosu i mowy.

Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani. Gabinety lekarskie wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz różnego rodzaju środki lecznicze.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed i pooperacyjną.

Nasza ferta obejmuje także leczenie wibroaerozolami schorzeń górnych dróg oddechowych, w tym chorób uszu w oparciu o inhalacje z nadciśnieniem (AMSA).

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Poradnia audiologiczno – foniatryczna

W ramach poradni audiologiczno-foniatrycznej oferujemy:

 • badania otoskopowe,
 • videootoskopowe,
 • videomikroskopowe ucha,
 • badania akumetryczne słuchu,
 • ocenę badań audiometrycznych słuchu dla dzieci i dorosłych,
 • badania laryngoskopii pośredniej i bezpośredniej krtani za pomocą endoskopii z optyką sztywną i optyką miękką,
 • badania stroboskopowe krtani, 
 • badania obciążenia i zakresu głosu,
 • diagnostykę zaburzeń głosu i mowy u dzieci,
 • leczenie wibroaeorozolami (inhalacje) narządu głosu,
 • wlewki dokrtaniowe.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.

Poradnia logopedyczna

W ramach świadczeń z zakresu logopedii oferujemy diagnostykę i rehabilitację zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci, ćwiczenia rehabilitacyjne z emisji głosu, oraz ćwiczenia rytmizacji niepłynności mowy w oparciu o cyfrowy korektor mowy.

Nasza oferta to także: ćwiczenia relaksacyjne i stymulacji mowy, terapia zaburzeń percepcji słuchowej, teleffiting pacjentów z implantem ślimakowym, porady i szkolenia dla rodziców i opiekunów, rehabilitacja pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego oraz osób noszących aparaty słuchowe.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie logopedii.

Psycholog

Konsultacja psychologiczna to uzupełnienie wizyty lekarskiej. Część problemów związanych z zaburzeniami słuchu i mowy ma podłoże psychologiczne, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów przygotowało ofertę usług obejmujących wszechstronną opiekę psychologiczną. Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych. Konsultacje dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami słuchu i mowy, terapię szumów usznych, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Wykonujemy badania testowe:

 • Test Stosunków Szkolnych;
 • Testy uwagi;
 • Bezsłowne testy inteligencji dla dzieci;
 • Testy stosunków rodzinnych.
Diagnostyka, leczenie zawrotów głowy i narządu równowagi

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy trafnie diagnozować i leczyć naszych pacjentów.

Posiadamy nowoczesny system do wykonywania badań VNG – videonystagmografia.

Rehabilitacja

W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:

 • rehabilitację osób po protezowaniu słuchu oraz po wszczepieniu implantu ślimakowego,
 • rehabilitację pacjentów z szumami usznymi,
 • rehabilitację zaburzeń głosu i mowy u dzieci oraz dorosłych,
 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • terapię niepłynności mowy i jąkania,
 • zaburzeń centralnych słuchu,
 • wczesną stymulację rozwoju mowy dziecka,
 • inhalacje górnych dróg oddechowych (w tym AMSA),
 • zdalne programowanie procesorów mowy implantów ślimakowych (telefiting).
Inhalacje

Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia chorób wynikających z zaburzeń funkcjonowania górnych dróg oddechowych: gardła, nosa i zatok.     

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA (pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani  lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.
Terapia SPPS-S – Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego

Centrum prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną, logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

SPPS-S prowadzona jest za pomocą innowacyjnego urządzenia służącego doprowadzenia wielozmysłowej terapii. W swojej miniaturowej formie zawiera ono szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych. Urządzenie to jest małe, poręczne, a przez to wygodne w użyciu. Istotnym elementem, świadczącym o jego innowacyjności jest dołączany terminal multimedialny, który poszerza trening o ćwiczenia angażujące wiele zmysłów człowieka.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Terapia SPPS-S przeznaczona jest dla osób z różnymi zaburzeniami oraz trudnościami wynikającymi z ograniczeń w zakresie przetwarzania słuchowego, takimi jak:

 • problemy z rozumieniem mowy;
 • trudności w czytaniu i pisaniu;
 • zaburzenia artykulacji;
 • niepłynność mowy;
 • zaburzenia głosu;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • i inne.
Terapia Taktylna

Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • lękami i fobiami,
 • trudnościami w nauce,
 • porażeniami mózgowymi,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • depresją.
Konsultacje specjalistyczne
Cena (PLN)
Konsultacja lekarska – dr R. Cudejko
180
Konsultacja lekarska – lek. A. Kałuża-Wieczorek
140
Konsultacja lekarska – lek. D. Domagała
160
Konsultacja lekarska po zabiegach AMSA (dot. wszystkich lekarzy)
140
Rehabilitacja głosu pakiet: 5 wizyt u foniatry, 10 inhalacji i 5 wlewek dokrtaniowych
700
Konsultacja logopedyczna z diagnozą (60 min)
95
Rehabilitacja logopedyczna (30 min)
50
Rehabilitacja logopedyczna (60 min)
85
Badania diagnostyczne
Cena (PLN)
ABR – oznaczenie progu słuchu – badanie dzienne 1kHz, 500Hz, 4kHz
260
ABR – oznaczenie progu słuchu – rozszerzone badanie nocne trzask, 1kHz, 500kHz, 4kHz
490
W przypadku badania jednego ucha połowa ceny
0
Opłata za przyjazd i gotowość technika do wykonania nocnej diagnostyki słuchu (w przypadku nie wykonania badania z przyczyn pacjenta – np. niezaśnięcia dziecka)
145
ABR – oznaczenie progu słuchu dzienne trzask, 1kHz
190
ABR- oznaczenie progu słuchu- nocne badanie 1kHz, 500kHz, 4kHz
350
ABR progi rozszerzone dzienne trzask, 1kHz, 500Hz, 4kHz
300
AI Audiometria impendancyjna
40
AI Audiometria impendancyjna – badanie nocne
140
AS – audiometria słowna
65
AT Audiometria tonalna nadprogowa [SISI / ABLB (próba Fowlera)]
50
AT Audiometria tonalna progowa
55
ChS – charakterystyka szumu usznego
35
DPOAE / TEOAE – otoemisja akustyczna
60
DPOAE /TEOAE – otoemisja akustyczna – badanie nocne
160
MML (Minimal Masking Level)
30
TDM – test dyskryminacji mowy
40
TDT – Test drożności trąbek
40
UCL (Uncomfortable Level)
40
Testy do diagnostyki centralnych zaburzeń słuchu
Cena (PLN)
FPT (Frequency Pattern Test)
37
DPT (Duration Pattern Test)
37
DDT (Digital Dichotic Test)
55
GDT (Gap Detection Threshold)
30
Test rozumienia mowy filtrowanej
30
Test rozumienia mowy w szumie białym (obrazki / słowa)
30
Test rozumienia mowy w szumie “cocktail party” 20
32
Pakiety badań diagnostycznych
Cena (PLN)
AI + TEOAE/DPOAE
95
Pakiet słuchowy podstawowy AT +AI
95
Pakiet słuchowy rozszerzony AT + AI + AS
125
Pakiet słuchowy powiększony [AT + AI + DPOAE /TEOAE+ ABR]
265
Pakiet słuchowy pełny [AT + AI + AS + DPOAE/TEOAE + ABR]
295
Pakiet szumowy podstawowy [AT + AI + DPOAE]
130
Pakiet szumowy rozszerzony [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL]
165
Pakiet szumowy pełny [AT + AI + DPOAE + ChS + UCL + ABR latencje]
275
Badanie obiektywne słuchu niemowląt i małych dzieci rozszerzone [DPOAE+ ABR próg słuchu]
230
Badanie obiektywne słuchu niemowląt i małych dzieci rozszerzone [DPOAE+ ABR próg słuchu] – badanie nocne
430
Obiektywna topodiagnostyka słuchu [AI+ DPOAE+ ABR próg słuchu+ ABR latencje]
325
Obiektywna topodiagnostyki słuchu [AI+ DPOAE+ ABR próg słuchu+ ABR latencje] badanie nocne
490
VNG videonystagmografia + opis
260
VNG videonystagmografia
160
Inne usługi
Cena (PLN)
Stymulacja układu nerwowego – usługa jednorazowa
135
Stymulacja układu nerwowego osoby dorosłej – pakiet 10 zabiegów
825
Stymulacja układu nerwowego dziecka – pakiet 10 zabiegów
525
Zdalne programowanie procesora mowy implantu ślimakowego (telefitting)
170
Stroboskopia
80
Mikrootoskopia
50
Badanie endoskopowe nosogardła i/lub krtani z opisem i zdjęciem
80
Inhalacje / inhalacje nadciśnieniowe AMSA (jednorazowe)
24
Inhalacje / inhalacje nadciśnieniowe AMSA wielokrotne
210
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani
60
Wymaz z ucha lub nosa lub gardła lub krtani z antybiogramem
110
Oczyszczenie uszu z woszczku – 2 uszu + videootoskopia
90
Oczyszczenie uszu + opatrunek uszny 2 uszu + videootoskopia
90
Oczyszczenie uszu z woszczku – 1 ucho + videootoskopia
60
Zaświadczenie na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych dot. okresu pobytu w szpitalu lub jednostce organizacyjnej NZOZ-u Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
40
Wkładka miękka/twarda dziecko
60
Wkładka miękka/twarda dorosły
50
Wkładka przeciwwodna/przeciwhałasowa
180
Mikrowkładka
160
Wlewka (5 razy)
80
Wlewka
18
Usunięcie szwów
60
Oczyszczenie uszu + opatrunek uszny 1 ucho + videootoskopia
60
Zaświadczenie różnego typu (o uczęszczaniu na zajęcia, o dojazdach, do Urzędu Skarbowego itp.)
40
Zaświadczenie interdyscyplinarne (lekarz otolaryngolog, audiolog, foniatra, logopeda i psycholog)
115
Regulacja aparatu słuchowego
195
Rehabilitacja w zawrotach głowy – manewr uwalniający
70
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS-S
Cena (PLN)
Terapia SPPS-S (1 tydzień)
750
Pozostałe
Cena (PLN)
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (max. 4 strony)
160
Opłata za wypełnianie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej (każda kolejna strona)
40
Opłata za tłumaczenie dokumentacji medycznej na język obcy (angielski, rosyjski), jedna strona, max 1800 znaków
60
Dokumentacja medyczna xero 1 str.
0.34*
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
9.73*
Sporządzenie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
1.95*
Wysyłka dokumentacji medycznej
8.50

* – Opłata jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz drugi lub kolejny w żądanym zakresie.

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Wiejska 122 B (wjazd od ul. Rzeszowskiej)
45-303 Opole

tel: +48 77 551 11 70
tel. +48 666 333 222
email: opole@medincus.pl

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-18:00
Czwartek: 8:00-20:00
Piątek: 8:00-15:30

Tutaj znajdą Państwo wzory formularzy, które obowiązują pacjentów Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Dla pacjenta

Dojazd komunikacją miejską:

 • MZK nr 10, 15, 18, 17, przystanek: Wiejska – Ozimska

Centrum mieści się przy ulicy Wiejskiej 122b, naprzeciwko marketu Netto. Dojazd do Centrum od ulicy Rzeszowskiej.

Wpisów nie znaleziono

Copyright by CSIM 2020. Все права защищены.
Cвершение: X-Connect.pl